Jdi na obsah Jdi na menu
 


Conan

Tento příspěvek se bude věnovat jen a pouze knihám o Conanovi.

Důvod?  Nejen, že se jedná o mého oblíbeného hrdinu, ale  jak jsem zjistil, o Conanovi bylo napsáno tolik knih, že jsem se začal v těch Conan a NĚCO ztrácet. A dopočítat se, kolik jsem těch knih přečetl je takřka nemožné.

 

1. Conan a kletba monolitu - Howard - De Camp - Carter - soubor povídek, navazujících na pozůůstalost R. Howarda, včetně příběhu Věc v kryptě, ze které zjevně čerpal inspiraci scénárista filmu Barbar Conan. Tato povídka je naprosto  skvělá, ostatní povídky se řadí k lepšímu průměru.

2. Conan neohrožený- John Maddox Roberts - Conan se zaváže vykonat pro stygijskou čarodějnici Hathor-ka  jistý kouzelný obřad. Tento úkol jej zaveden do své domoviny, a to až na postvátnou horu Ben Morgh. Conan se stává  figurkou v boji o postavení nejmocnějšího černokněžníka světa. Jedná se o jednu z mých  nejoblíbenějších knih o Conanovi, ke které se opakovaně vracím, a některé pasáže znám téměř doslova.

3. Conan a  svatyně démonů - Juraj Červeňák -

Conan, zachmuřený válečník z barbarské Cimmerie, přichází na své pouti do knížectví Hyrth, ležícího v nejvýchodnějším koutu Brythunie, ve stínu tajemných Kezankiánských hor. Tato země vzešla z krvavých klanových válek a pod maskou pevné vlády zde doposud doutnají zbytky starých svárů, nenávisti a zrady... Je na Conanovi, aby se s mečem v ruce vydal do podzemních bludišť, zločineckých doupat a nakonec i do svatyně ohavného boha Gorth-Tyra a odhalil temné spiknutí proti knížeti Beldorinovi. Jeho čepel se brzy zbarví krví, jenž nebude pouze lidská... Brány prastarého města Hyrth se otevírají, ocel září odleskem měsíčního svitu a nočním větrem se nese zlověstné šeptání čarodějů a děsivé hlasy démonů, číhajících v temnotách...

Některé knihy o Conanovi psané autory z naší provenience bývají kolísavé kvality, či zvláštního ražení. Jsem rád, že tato charakteristika neplatí o knihách Juraje Červeňáka. Předkládá nám zajímavý příběh o Conanovi, plný intrik, tajemných nepřátel. Potěšilo mne, že v tomto dobrodružství není na vše sám, že si našel přítele Elika.

Oceňuji práci serveru Palmknihy.cz- verze PDF pro čtečky splňuje přesně to, co jsem očekával.

4. Conan a dvanáct bran pekla

Zpočátku to vypadalo jako dobrý nápad - Conan se vydal do Stygie, aby se v malém království v povodí Vedžo, která je přítokem zlověstné řeky Styx, pokusil vykrást hrobku dávného vládce v Údolí stínů. Připletl se však do přicházející války mezi Mennefisem a Stygií. Conan, věrný své pověsti, se rozhodne, že setrvá. Netuší však, jak dokáže být magie Setových přisluhovačů děsivá.

5. Conan nelítostný - Juraj Červeňák

Conan se spojí s rytířem Ergilem (vlastnícím dávnověký  meč Walrond)  a  zaplete se  do boje mezi Elderoth (vládkyní hniloby a rozkladu) a driudským bohem Lughem v Hraničním královstvím. Společně s náčelníkem horalů - errilem Ranskenem budou čelit úkladným zradám, i úkladův temné bohyně, jakož i úkladům Dutrachtovým nohsledů.

Velice dobrá kniha, určitě spojí za znovupřečtení

6. Conan a dračí studna - Christopher Blanc

Conan  je nalákán do léčky  a jeho loď je potopena,  se zbytkem pirátské posádky se dostane na prokletý ostroj, a posléze (přes několik peritetií)  do království "amazonek". Střetne se s cehcem hrahů a bude čelit bohyni Kámalí. Kniha navazuje na román Conan a krvavé slzy

7. Conan a horští obři - Christopher Blanc

Děj navazuje na díl předchozí, opět se setkáme s bojovnicí Hiran, a zachráníme prince Malawu, kterého jeho vlastní otec pošle zemřít do prokletého labyrintu

8. Conan a první lidé - Christopher Blanc

Conan a jeho věrní přátelé (černošský kormidelník Kudru a akrobat Dakša zakotví v přístavu Umav na pobřeží  Vijaletského moře. Z nudy se vydají  do divočiny, zachrání místní vesnici před lidožravými lvy. Posléze se stanou hračkou v rukou  mocných čarodějů:  Mořské paní  Nausie a  čaroděj Burase.  Nesmí chybět překrásná a odvážná vesnická dívka - Airaví, která (po porážce mocného a nechutného čaroděje) dojde svému osudu (v náručí osvobozeného knížete Ramana).

9. Conan a prokletá koruna - Christopher Blanc

Král Tazmazar  a královna Salzaris v Maliře   jsou  chráněni kouzelnou (byť ztracenou) korunou,  která potrestá každého, kdo prolije královskou krev. I tak jsou úkladně zavražděni čarodějem Misandarem a bratrem krále  Lamimartenem. Jejich syn  Tar  a dcera Salzaris  jsou zajati. Na scénu přichází Conan se svými věrmými druhy (Kudru a Dakša) a ... ještě jsem knihu nedočetl...

10. Conan Vzdorující - Steve Perry

Z zadní stránky obálky knihy vyjímám: Sotva mladý barbar vyrazí na svou první cestu za hranice země, stává se málem  obětí úkladné vraždy, a hned nato upadá do osidel dvou žen: Elashi, bojovnice z pouště, a Tuanny, kterou dlouho věznil čaroděj Neg zlomocný. Další atributy knihy? Nemrtví, Skeer, kněží Bezejmeného a PAVOUCI.  Kniha je to velice dobrá, četl jsem ji asi po  patnácti letech, a dočetl jsem ji jedním dechem. Doporučuji.

11. Conan a Pavoučí Bůh - L. Sprague de Camp

Conan se stal důstojníkem v armádě turanského krále Yildize. V souboji zabije nadřízeného důstojníka a je přinucen uprchnout. Dostane se do zamorského města Yezudu a tam  se jako kovář Nial  dostane do chrámu Pavoučího Boha. Tuto knihu mám zvlášť v oblibě, nejen proto, že se Conan zamiluje do  chrámové tanečnice Rudabeh, ale pro nezvyklou citovou hloubku a plastičnost děje.

12. Conan - Robert Erwin Howard

Kniha z roku 1994, moje úplně první kniha o Conanovi, obsahující všechny zásadní povídky- co dodat...

Věž slona - s absolutně fantastickým úvodem...

"Jsem Cimmeřan", vpadl mu cizí mladík do řeči a jeho tón již nebyl ani v nejmenším přátelský.

V prázdném středu místnosti leželo v krvi tělo tlustého Kothiánce. I v nastalé tmě a zmatku Cimmeřan s neselhávajícím instinktem divocha zabil svého muže.

Bůh v míse

Hlídač Arus sevřel pevněji roztřesenou rukou pažbu samostřílu a cítil, jak mu na zádech vystupují kapky potu, když hleděl na mrtvolu, která ležela na vyleštěné podlaze před ním.

Darebáci v domě

Jeden v hrůze běží, druhý v krvi leží, třetí poklad střeží...   stará říkanka

 

Dcera Pána Mrazu

Královna Černého pobřeží (ach, nešťastná Belit)

Černý kolos

Stíny měsíční záře

A zrodí se čarodějka...

Zamboulské stíny

Ďábel v železo vtělený

Lidé černého kruhu

Plíživý stín

Jezírko toho  černého

Rudé hřeby

Gwahlurův poklad

Za černou řekou

Meč s Fénixem

Šarlatová citadela

Nemedijské kroniky I + II -

Část věnovaná Conanovi začíná takto:

"Věz, ó princi, že o čase, který uplynul mezi  rokem, kdy oceány pohltily krásnou Atlantis spolu s ostatními  skvostnými městy a zeměmi a mezi lety, v nichž synové Aryasovi počali svůj vzestup, se nikomu ani nesnilo.

Tenkrát zářící království zdobila tvář zemskou jako hvězdy  zdobí tvář noční oblohy. Ta království byla tato: Nemedia, Ophir, Brythumia, Hyperborea, Zamora, proslulá krásou svých tmavovlasých žen a plná tajemstvím opředených věží. Zingara se svým kódem rytířství, Koth, hraničící s pastvinami Shemu, Stygia s hrobkami, v nichž panoval věčný stín a chlad a konečně Hyrkania, jejíž jezdci se odívali v ocel, zlato a hedvábí.

Nejpyšnější ze všech, zářící jako měsíc mezi hvězdami, bylo království Aquilonské, vládnoucí suverénně zasněnému západu. Sem přišel Conan, zvaný Cimmeřan, černovlasý a zachmuřený, s mečem v pěsti, zloděj, pobuda a rváč, který choval v srdci velké smutky, sny a radosti, aby srazil zářící trůny světa pod podrážky svých zaprášených sandálů..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář